Thuộc tính hidden là một thuộc tính boolean.

Hotline: 0919 007 133
Email: smarthome776@gmail.com
Thuộc tính hidden là một thuộc tính boolean.

Định nghĩa và cách sử dụng

Thuộc tính hidden là một thuộc tính boolean.

Khi được sử dụng, thẻ chứa thuộc tính sẽ được đánh dấu là chưa hiển thị hoặc không hiển thị nữa.

Các trình duyệt sẽ không hiển thị các thẻ có chứa thuộc tính hidden.

Thuộc tính hidden cũng có thể được sử dụng để ẩn một thẻ làm cho người dùng không nhìn thấy và chỉ hiện ra khi thỏa mãn điều kiện nào đó (như chọn một checkbox, v.v…). Sau đó, JavaScript có thể bỏ thuộc tính này đi và nội dung trong thẻ sẽ được hiển thị.

Chia sẻ:
Bài viết khác
Zalo
Hotline